Lokalizacj: Leszno, ul. Tadeusza Sygietyńskiego 26