Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie kosztów pogrzebu.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.

 

         W  siedzibie  naszej  firmy  załatwią  Państwo  wszystkie  formalności  związane  z  wypłatą  zasiłku

pogrzebowego z ZUS.